Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyVýzvy, upozornenia, petície

Petícia za záchranu slovenskej pôdy

vykricnikAj toto sa týka slovenských rodín!
ZDIELAJTE, PODPISUJTE !!!

Viac informácií, petičné hárky a elektronická petícia TU

Je nutné vyzbierať 100 000 podpisov pre NR SR čo najskôr!!!

Pre uznanie podpisov je však potrebné si ju vytlačiť, podpísať a zaslať na uvedenú adresu (elektronické podpisy majú informatívny charakter)
V minulosti, pri integračných rokovaniach o vstupe do EÚ naši zástupcovia totiž zadefinovali pôdu ako "TOVAR" a nie ako "Národné dedičstvo", tak ako niektoré iné krajiny. Zároveň požiadali spolu o 7-ročné moratórium, počas ktorého nebol možný rozpredaj našej pôľnohospodárskej a lesnej pôdy zahraničiu. No od 1.5.2014 už moratórium neplatí a už nie je možné jeho ďalšie predĺženie, čo znamená, že našu pôdu budú môcť skupovať zahraniční investori členských štátov EÚ.
Pred nedávnom hnutie OľaNO predložilo vláde novelu tohto zákona, no boli odignorovaní. Jedinou možnou cestou už ostáva len doručiť 100 000 podpisov pod túto petíciu, čím podľa zákona musí NR SR tento zákon opäť prerokovať. Pripájame zároveň aj Nariadenie EÚ a zákon, ktorý to rieši: http://www.epredpisy.sk/predpisy-vo-vlade/2522705-devizovy-zakon-nadobudanie-pody-cudzozemcom

Zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu

Prosím a zároveň Vás žiadam o podporu iniciatívy, s ktorou vyšlo Fórum pre verejné otázky a Fórum života to plne podporuje.

Ide o zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu, ktoré bude adresované zákonodárnym orgánom - premiérovi, prezidentovi, členom vlády a predsedom poslaneckých klubov.

Pridať sa k tejto výzve môžete do 24.11.2013.
Týka sa to právnických osôb, ktoré uvedú:
1. Názov organizácie,
2. Sídlo organizácie
3. Meno štatutárneho zástupcu

Čítať ďalej: Zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu...

Petícia za lepšie Slovensko

Lepšie Slovensko vďaka jednej petícii?

Už vyše 23 000 ľudí sa podpísalo pod Petíciu za lepšie Slovensko. Zber podpisov bude aj v deň volieb.

Takýto ambiciózny cieľ si dali aktívni občania, ktorí už zozbierali viac ako 23 tisíc podpisov pod Petíciu za lepšie Slovensko. Petícia je výnimočná svojimi požiadavkami, ako aj tým, že sa zbierajú podpisy súčasne pod dva petičné hárky – jeden do parlamentu a jeden za referendum. Ak parlament týmto požiadavkám nevyhovie, bude možné vďaka druhému hárku vyvolať referendum, v ktorom budú môcť tieto požiadavky schváliť priamo občania.

Petícia požaduje:

Čítať ďalej: Petícia za lepšie Slovensko

PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

PETÍCIA "STOP JUVENILNEJ JUSTÍCII" za ochranu detí pred zneužitím v neefektívnom sociálnom systéme štátu

zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov žiadame:

1.          aby bola ponechaná a prísnejšie aplikovaná dnešná právna úprava ochrany detí  a aby sa Slovenská republika  zaviazala,  že  nebudú  prijaté  pravidlá  rovnaké  alebo  podobné  systému  juvenilnej  justície  ako v západných krajinách.

2.          aby sa Slovenská republika zaviazala k uprednostňovaniu prirodzených práv biologických rodičov pred inými formami náhradnej výchovy (napr.: náhradná alebo pestúnska starostlivosť).

3.          aby polícia SR alebo sociálni pracovníci mali právo vstupovať do obydlia len na základe mimoriadne odôvodnených    podozrení a len na základe súdneho povolenia, o ktorom bude súd rozhodovať     v senáte zloženom z troch sudcov a troch občanov bývajúcich v susedstve (ulica) alebo v obci prevažného zdržiavania sa dieťaťa.

Čítať ďalej: PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

Výzva na zrušenie LGBTI Úradu Vlády

Vážený pán premiér,

My doleuvedení občania nesúhlasíme, aby Úrad Vlády [ÚV] alebo iný štátny orgán podporoval, financoval a zastrešoval aktivity kontroverznej LGBTI loby na Slovensku. (pozn. LGBTI loby znamená mimovládny sektor financovaný na presadzovanie agendy menšinových skupín Lesieb, Gayov, Bisexuálov, Transexuálov a Intersexuálov) Je pre nás neakceptovateľné, aby táto politická loby mala priamo dosah na činnosť Úradu vlády a ministerstiev, na spravovanie štátu a na životy občanov SR, bez legitímneho politického mandátu.

NELEGITÍMNOSŤ LGBTI ÚV - Kontroverzné politické ciele LGBT loby, sú

  1. v priamom rozpore s programom vlády.

  2. odmietané poslancami NR SR (len 9% poslancov podporuje radikálne politické ciele LGBT).

    Čítať ďalej: Výzva na zrušenie LGBTI Úradu Vlády

Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI

Bratislava, 12.10. 2013

Vec: Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI).


Vážený pán minister.
Po predčasných voľbách v minulom roku, v júni aktivisti bojujúci za práva lesieb, bisexuálov, gejov a transsexuálov verejne vyzvali druhú vládu Róberta Fica, aby takýto výbor zriadila. V októbri sa tak stalo a vznikol Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorá je primárnym zdrojom európskeho práva, sa hovorí len o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Pojmy "rod" a "rodová rovnosť" sa však v oficiálnych materiáloch čoraz častejšie používajú v širšom význame a zahŕňajú aj špecifické práva LGBTI osôb.

Čítať ďalej: Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI

Strana 1 z 3