Hľadať na stránke

news icon


Dátum

Popis Akcia

Sobota 19.10.2013 13:00

Ivo Novák; téma: Čo je to manželstvo? Obrana manželstva muža a ženy. Útoky na tento zväzok zo strany lobistických skupín, štátu a iných osôb Prehrať Uložiť
Sobota 12.10.2013 13:00 Jana Graňáková; téma: Globálna sexuálna revolúcia. Sloboda v mene slobody ? Hosť - Gabriela Kuby, nemecká sociologička Prehrať Uložiť
Utorok 08.10.2013 11:00 Júlia Kavecká; téma: Ústavný zákon o ochrane manželstva Hosť - Podpredseda Národnej rady a predseda KDH Ján Figeľ Prehrať Uložiť
Utorok 17.09.2013 11:00 Júlia Kavecká; téma: Sexuálna výchova na školách Hosť - Miroslava Szitová, podpredsedníčka KDH a psychologička; Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy; Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu
Prehrať Uložiť
Utorok 10.09.2013 11:00 Júlia Kavecká; téma: Juvenilná justícia už aj na Slovensku ?Hosť - Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, člen Výboru pre deti a mládež; PhDr. Janka Šípošová, CSc., detská psychologička; Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD, Úsmev ako dar; JUDr. Martin Dilong M.I.L., právnik
Prehrať Uložiť
Utorok 03.09.2013 11:00 Štefánia Kačalková-Štefančíková; téma: Stratégia ochrany a podpory ľudských práv - verejná diskusia - pripomienky kresťanských institúcií Hosť - právnik Martin Dilong, Maria Raucinova (členka Výboru pre rodovú rovnosť), Pavol Kossey (FKI), Iva Vranska Rojkova (Matica slovenska), za prípravný tím Stratégie - Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR
Prehrať Uložiť
Utorok 13.08.2013 11:00 Júlia Kavecká; téma: Gender, rodová rovnosť a feminizmus Hosť - Mária Raučinová, Anna Verešová Prehrať Uložiť
Na Facebook

INFO


Rodičia a deti. Vzťah na celý život. Majú rodičia plné právo na výchovu vlastných detí? Chránime deti z detských domov?  Aké sú súčasné zákony SR, čo prinesie novela Zákona o rodine, Zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele detí na Slovensku? Ako sa budú mať deti z detských domovov? Kde sociálny systém zasahuje vhodne, kde naopak nevhodne? Je zvýšenie právomocí sociálnych pracovníkov potrebné? Alebo je potrebné nastaviť kontrolný mechanizmus výkonu práce sociálnych pracovníkov?  Správy z krajín Európy o odoberaní detí z rodín netreba ignorovať. Aký je stav na Slovensku?
Hovorí vláda s verejnosťou o ľudských právach? Bude chrániť nová Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských  práv v SR všetky ohrozené skupiny obyvateľstva? Čo je teória rodovej rovnosti a čo vieme o pojme Gender ideológia? Národná stratégia na ochranu deti bola už prijatá.
Chceme poznať fakty a diskutovať. A vy? Sledujme spolu nové zákony a konštruktívne upozorňujme na riziká. Byť moderní je IN, ale buďme moderní so zdravým rozumom. Zamyslime sa, rozprávajme sa medzi sebou a pýtajme sa zodpovedných...