Hľadať na stránke

 PODPORTE hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019!!!

 


 

Videá na zamyslenie

                         Genderizmus prednáška               pesnicka penis a vagina     

                         pribeh parkerovcov               Ocilková


 

VYHLÁSENIE

"Táto stránka funguje výhradne len za podpory ľudí, ktorí na stránke pracujú dobrovoľne, bez akéhokoľvek nároku na honorár a na úkor svojho voľného času. Stránka nie je nikým finančne podporovaná a taktiež nie je súčasťou žiadnej politickej, náboženskej, či inej organizácie."

 


 

INFO


Rodičia a deti. Vzťah na celý život. Majú rodičia plné právo na výchovu vlastných detí? Chránime deti z detských domov?  Aké sú súčasné zákony SR, čo prinesie novela Zákona o rodine, Zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele detí na Slovensku? Ako sa budú mať deti z detských domovov? Kde sociálny systém zasahuje vhodne, kde naopak nevhodne? Je zvýšenie právomocí sociálnych pracovníkov potrebné? Alebo je potrebné nastaviť kontrolný mechanizmus výkonu práce sociálnych pracovníkov?  Správy z krajín Európy o odoberaní detí z rodín netreba ignorovať. Aký je stav na Slovensku?
Hovorí vláda s verejnosťou o ľudských právach? Bude chrániť nová Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských  práv v SR všetky ohrozené skupiny obyvateľstva? Čo je teória rodovej rovnosti a čo vieme o pojme Gender ideológia? Národná stratégia na ochranu deti bola už prijatá.
Chceme poznať fakty a diskutovať. A vy? Sledujme spolu nové zákony a konštruktívne upozorňujme na riziká. Byť moderní je IN, ale buďme moderní so zdravým rozumom. Zamyslime sa, rozprávajme sa medzi sebou a pýtajme sa zodpovedných...